راهنمای سایزبندی لباس ها

معمولا برای تعیین سایز شما قد و وزن کافیست اما با توجه به تفاوت در سایزبندی تولیدی های مختف  جهت سایزبندی دقیق،  بهتر است در قسمت قد و وزن بعد از وارد کردن قد و وزن ، عرض لباس خود را بر حسب cm وارد نمایید .

لطفا مطابق عکس زیر ازیکی از پیراهن های خود اندازه بگیرید: